1 infusion var 12:e vecka
UNDER CA 30 MINUTER

Dosering och administrering av VYEPTI® – översikt1

injektionsflaska

Dra upp 1,0 ml VYEPTI® från en injektionsflaska med hjälp av steril kanyl och spruta. Injicera 1,0 ml (100 mg) i en 100 ml-påse med 0,9 % natriumklorid för injektion.

thermometer

Använd ett infusionsset med ett integrerat slangfilter på 0,2 eller 0,22 μm. Alternativt kan ett tilläggsfilter användas. Infundera alltid i rumstemperatur.

30mins

Infusionen ska ges under ca 30 minuter. Spola igenom slangen med 20 ml 0,9 % natriumklorid för injektion när infusionen är genomförd.

Rekommenderad dos är VYEPTI® administrerat genom intravenös infusion var 12:e vecka. En del patienter kan ha nytta av en dos på 300 mg. För ytterligare information, se fass.se 

Dosering och administrering

Det här behöver du1*

A
Vyepti® 100 mg injektionsflaska
Vyepti® 100 mg injektionsflaska

 • VYEPTI® är en klar till lätt opaliserande, färglös till brungul lösning.
 • Förvaras i kylskåp (2-8°C).
 • Får ej frysas eller skakas.
 • Förvaras i ytterkartong. Ljuskänsligt.

B
Infusionsset med ett integrerat slangfilter på 0,2 eller 0,22 µm
Infusionsset med ett integrerat slangfilter på 0,2 eller 0,22 µm

 • Alternativt kan ett tilläggsfilter användas.


C
Steril kanyl och spruta
Steril kanyl och spruta

 • Kanyler på 18-24 gauge för spädning och 22-24 gauge för administrering.

D
100 ml 0,9% natriumklorid infusionsvätska
100 ml 0,9 % natriumklorid infusionsvätska

 • Inga andra volymer eller spädningsvätskor för intravenöst bruk får användas för beredning av VYEPTI® infusionsvätska.

E
Ytterligare 20 ml 0,9% natriumklorid infusionsvätska
Ytterligare 20 ml 0,9 % natriumklorid infusionsvätska

 • Ska inte tas från 100 ml 0,9 % natriumklorid-infusionspåsen.

Förpackningen innehåller endast VYEPTI® injektionsflaska. Injektionsutrustning måste införskaffas separat.
* Obs! Foto enbart för illustration. Utseendet kan variera mellan olika tillverkare. 

Före infusionen1

1

 • VYEPTI® ska spädas före administrering.
 • Använd aseptisk teknik för garanterad sterilitet.
 • Parenterala läkemedel ska före administrering inspekteras visuellt avseende partiklar och missfärgning. Läkemedlet får ej användas om koncentratet innehåller synliga partiklar, är grumligt eller missfärgad.

2

 • Vänd försiktigt på VYEPTI®-infusionsvätskan så att den blandas fullständigt.
 • Får ej skakas.

3

 • Infusionsvätskan måste ges inom 8 timmar efter spädning.
 • Infusionsvätskan förvaras i rumstemperatur (under 25 °C) eller i kylskåp i 2 °C – 8 °C. Infusionsvätskan ska anta rumstemperatur innan infusionen.
 • Får ej frysas.
 • Ej använd lösning måste kasseras.

Infusionen1

1
VYEPTI® får inte administreras som bolusinjektion

 • Administrera den utspädda VYEPTI®-infusionsvätskan som intravenös infusion.
 • Använd ett infusionsset med ett integrerat slangfilter eller ett tilläggsfilter på 0,2 eller 0,22 μm.
 • När lösningen och förpackningen tillåter ska parenterala läkemedel inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan de administreras. Läkemedlet får ej användas om vätskan innehåller synliga partiklar, är grumligt eller missfärgat.
 • Inga andra läkemedel får administreras genom infusionssatsen eller blandas med VYEPTI®.

2

 • Infusionen ska ges under ca 30 minuter.

3

 • Spola igenom slangen med 20 ml 0,9 % natriumklorid för injektion när infusionen är genomförd (denna volym ska ej tas från 100 ml 0,9 % natriumkloridinfusionspåsen).

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, däribland anafylaktiska reaktioner, har rapporterats och kan utvecklas inom några minuter efter infusionen. De flesta överkänslighetsreaktionerna har uppkommit under pågående infusion och har inte varit allvarliga. Om det uppkommer en allvarlig överkänslighetsreaktion ska administreringen av VYEPTI® omedelbart avbrytas och lämplig behandling sättas in.

Efter infusionen

BIVERKNINGAR OCH ÖVERKÄNSLIGHETSREAKTIONER1

Boka in återbesök för patienterna en gång var 12:e vecka.

Storage

Förvaring av VYEPTI®1

 • Förvaras i originalkartongen i kylskåp vid 2 °C till 8 °C och skyddat från ljus tills lösningen ska användas
 • Får ej frysas eller skakas
 • Vätskan får inte användas om den innehåller synliga partiklar, är grumligt eller missfärgat
 • Utgångsdatum för respektive VYEPTI®-endosflaska anges på etiketten 

Vid frågor om förvaring och hållbarhet  Läs mer här.

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Bekräfta nedan att du är hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du in på webbplatsen. Är du inte hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du till alltommigrän.se, vår webbsida för patienter och anhöriga. Välkommen! 

icon-chronic-red

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

dosering

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL