KLINISK EFFEKT VID KRONISK MIGRÄN

VYEPTI® vid kronisk migrän

Efter en engångsdos om 100 mg VYEPTI® hade patienterna i genomsnitt 23 färre migrändagar under 12 veckor1

Kronisk migrän – primärt effektmått: genomsnittlig förändring av medelantalet migrändagar per månad (MMD) från baslinjen (vecka 1–12)1

primart-effekt

Anpassad av Lundbeck efter Silberstein S et al och Lipton RB et al.2,3
† p < 0.0001 vs placebo.1
†† Nominalt p < 0.001 vs placebo. Analyser av MMD v.13–24 ingick formellt ej i den fördefinierade statistiska testhierarkin.2
BL, baslinje; MMD, migrändagar per månad. 

PROMISE-2 var en dubbelblind, placebokontrollerad internationell studie med parallella grupper där man undersökte effekten och säkerheten av VYEPTI® som förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna. Totalt randomiserades 1 072 patienter till antingen placebo (n = 366), VYEPTI® 100 mg (n = 356) eller VYEPTI® 300 mg (n = 350) var 12:e vecka i 6 månader.3  

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Bekräfta nedan att du är hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du in på webbplatsen. Är du inte hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du till alltommigrän.se, vår webbsida för patienter och anhöriga. Välkommen! 

icon-chronic-red

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

dosering

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL