FILMER

Migränfilmer med Ulf Frejvall

Ulf Frejvall är en erfaren neurolog som har drivit egen mottagning under många år. I den här filmserien diskuterar han migrän och läkemedelsbehandling i fem korta filmklipp. Se gärna filmerna i kronologisk ordning.

1. Vad är migrän?

En kortfattad introduktion till sjukdomen migrän och skillnaden mellan migrän med och utan aura.

2. Vad är medication overuse headache?

Om skillnaden mellan flera snarlika svenska nyckelbegrepp relaterade till engelskans ”medication overuse headache”.

3. Vad är kronisk migrän?

Hur central sensitisering påverkas av en ökad anfallsfrekvens.

4. Vad är läkemedelsunderhållen kronisk migrän?

Hur överanvändningen av migränläkemedel kan bidra till att förvärra symtomen.

5. Hur ska man behandla läkemedelsunderhållen kronisk migrän?

Om profylaktisk behandling av migrän och när det kan vara aktuellt att sätta in.

Övriga filmer om migrän

Migrän är mer än bara huvudvärk

Spela video om Migrän är mer än bara huvudvärk
Ett migränanfall kan ge upphov till ett brett spektrum av symtom eftersom flera delar av hjärnan påverkas. Här är ett försök att framkalla känslan av hur ett migränanfall med aura kan upplevas.

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Bekräfta nedan att du är hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du in på webbplatsen. Är du inte hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du till alltommigrän.se, vår webbsida för patienter och anhöriga. Välkommen! 

icon-chronic-red

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

dosering

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL