VYEPTI® (eptinezumab) KAN MINSKA ANTALET MIGRÄNDAGAR – FRÅN FÖRSTA DAGEN EFTER BEHANDLINGSSTART1*

Färre migrändagar

58 % av patienterna som fick VYEPTI® 100 mg reducerade sin migrän med ≥ 50 % jämfört med placebo 39 %, efter den första dosen (vecka 1-12), p < 0,0001

Hur snabbt verkar det?

Hur snabbt verkar VYEPTI®

VYEPTI® kan verka redan dag 1 efter infusionen

dosering

Dosering

VYEPTI® infunderas under ca 30 minuter, var 12:e vecka1

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Bekräfta nedan att du är hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du in på webbplatsen. Är du inte hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du till alltommigrän.se, vår webbsida för patienter och anhöriga. Välkommen! 

icon-chronic-red

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

dosering

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL