Dosering

1 infusion var 12:e vecka UNDER CA 30 MINUTER Dosering och administrering av VYEPTI® – översikt1 Dra upp 1,0 ml VYEPTI® från en injektionsflaska med hjälp av steril kanyl och spruta. Injicera 1,0 ml (100 mg) i en 100 ml-påse med 0,9 % natriumklorid för injektion. Använd ett infusionsset med ett integrerat slangfilter på 0,2 […]

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Bekräfta nedan att du är hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du in på webbplatsen. Är du inte hälso- och sjukvårdspersonal så kommer du till alltommigrän.se, vår webbsida för patienter och anhöriga. Välkommen! 

icon-chronic-red

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

dosering

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL